Máy ấp trứng bị hư thì sửa ở đâu ?

Ngoài ra chúng tối còn cung cấp các dịch vụ như:

  • Dịch vụ thiết kế máy ấp trứng công nghiệp theo yêu cầu của quý khách.
  • Dịch vụ huấn luyện sử dụng thiết bị.
  • Dịch vụ bảo trì thiết bị tận nhà.
  • Dịch vụ sửa chữa, thay thế hoặc khôi phục thiết bị.
  • Dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị.

bảo trì sửa chữa máy ấp trứng